Aanbod

ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

Steeds komen ze weer terug, die nare gedachten! Je blijft maar ronddwalen in gedachten die steeds onplezieriger worden. Je zit niet lekker meer in je vel en raakt verstrikt in je eigen denken. Herkenbaar?

ACT is een training die hier grote successen bij boekt en een verrassend perspectief biedt. Je leert niet om meer controle te krijgen over hoe je je voelt, maar juist hoe je ermee om kan gaan dat je niet altijd controle hebt, en je je dus niet altijd goed voelt. Je kijk naar hoe je je leven zinvol kunt leven inclusief de bijbehorende negatieve dingen in het leven. Zonder regen is er geen regenboog.

Want hoeveel controle heb je nu eigenlijk?

Het idee achter ACT is dat we lang niet zoveel controle hebben over ons denken, voelen en wat we meemaken dan we denken. We zijn namelijk juist bezig met controle krijgen/hebben/houden om ons goed te voelen. We zoeken leuk en zinvol werk, willen een goede relatie, leuke vrienden en een geweldig sociaal leven. Het stikt van de zelfhulpboeken hoe we nog gelukkiger, nog meer zen en nog meer succes uit het leven kunnen halen en dat alles in nog minder uren. Alles om meer happy zijn.

En…? Werkt dat voor jou? Nou, voor mij niet echt! Hoe krampachtiger ik probeer te controleren, hoe beroerder het voelt als het niet lukt. Ondanks al onze controletechnieken lukt het gewoon niet altijd controle te houden.

Soms zijn negatieve ervaringen – ook depressieve gevoelens of angsten – niet te vermijden. Deze horen bij het leven. Net zoals de mooie momenten bij het leven horen.  Hoe meer we ons proberen te verzetten tegen de negatieve ervaringen, hoe vaster we komen te zitten in het gevecht hiertegen. Hoe harder je vecht om uit drijfzand te komen, hoe vaster je komt te zitten.

De focus van ACT ligt op zes punten:

  • Acceptatie: Het actief uitnodigen alle gedachten en emoties. Dus ook de nare gedachten, emoties en alles wat daarbij hoort.
  • Defusie: Afstand nemen van deze gedachten zodat je ze als minder heftig ervaart. En niet langer als feiten ziet. Je bent je gedachten niet.
  • ‘Zelf’ als context: Zorgen voor een meer flexibele houding naar jezelf toe.
  • Hier en nu: Weer in contact komen met wat zich in het hier en nu afspeelt.
  • Waarden: Ontdek wat jij belangrijk vindt in je leven.
  • Toegeweide actie: Dingen doen die jij belangrijk vindt en je niet laten leiden door je problemen.

Voor ieder punt zijn er oefeningen die er voor zorgen dat je beter kunt omgaan met tegenslagen die je meemaakt en kom je weer gelukkig en tevreden in het leven te staan.

Een waardevol leven leiden

De onderwerpen die worden behandeld binnen ACT maken allemaal deel uit van een groter geheel, namelijk psychologische flexibiliteit. Als je psychologisch flexibel bent, laat je controle wat meer los. Je kunt flexibeler omgaan met situaties en bent flexibeler met jezelf. Als je iets belangrijk vindt, kom je weleens in een situatie waar je tegen de stroom in beweegt of moeilijke keuzes moet maken. Zo is de cirkel weer rond en kom je terug bij het accepteren van het negatieve. Wanneer je dit kunt, krijg je er veel waardevolle ervaringen voor terug.

Voor wie?

Acceptance and commitment therapy werkt goed bij verschillende klachten. Zo werkt deze methode goed bij mensen met spanningsof burnout klachten. Ook zijn ACT-trajecten succesvol in te zetten voor mensen die angsten hebben, zoals sociale angst of enkelvoudige fobieën en milde tot matige depressieve klachten. Daarnaast sluit deze therapievorm erg goed aan bij de belevingswereld van jongvolwassenen, studenten en starters.

Investering in jezelf

Een ACT-traject bestaat uit minimaal 8 sessies à 60 minuten.  De investering voor 8 sessies bedraagt 600 euro incl. btw en incl. handouts. Na de 3e en 6e sessie hebben we een kort evaluatiemoment om de voortgang te bespreken. Mochten er meer sessies nodig zijn dan kun je een losse sessie à 80 euro incl. btw bijboeken.   

Werkwijze

Het eerste contact

In het eerste, vrijblijvende contact dat we hebben, telefonisch of online, bespreken we kort waarom je op zoek bent naar een coach/counselor. En bekijken we of wij de juiste match voor elkaar zijn. Mocht je hulpvraag groter zijn dan waarmee ik je kan helpen dan geef ik je dat aan. 

Mocht je besluiten het traject met mij verder te willen aangaan dan zal ik je een vragenlijst toesturen met het verzoek deze in te vullen om zo onze eerste sessie voor te kunnen bereiden.

De eerste sessie

Tijdens de eerste sessie besteden we aandacht aan het nauwkeurig verkennen en formuleren van je hulpvraag. Je vraag helder krijgen is essentieel om richting te kunnen geven aan je proces. We bekijken samen welk traject we kunnen starten. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.  

Stel Je Vraag

Weet je weten of coaching ook iets voor jou is of weet je niet zeker of je bij een coach aan het juiste adres bent? Neem gerust contact op, dan kijken wij er samen naar.